Honorární konzulát České republiky

Honorární konzulát
České republiky
Stuttgart

Vítejte na stránkách Honorárního konzulátu České republiky pro Bádensko-Württembersko, Porýní-Falc a Sársko ve Stuttgartu.

Pevně věříme, že zde naleznete odpovědi na své otázky a spoustu užitečných informací o naší práci.

Honorární konzul Markus Heinlein

Honorární konzul a jeho úřad

Honorární konzul České republiky je jmenován pro tzv. oficiální obvod a působí v místech, kde z různých důvodů nemohlo být zřízeno odborné konzulární zastoupení ve formě velvyslanectví či generálního konzulátu.

Honorární konzul zde podporuje naše zahraniční diplomatické mise při prezentaci České republiky a plnění některých konzulárních funkcí.

Čestnou funkci honorárního konzula vykonává nad rámec svých dalších profesních povinností a nepobírá za to od České republiky žádný plat ani jinou odměnu.

Honorární konzul České republiky nemusí být občanem České republiky.

Honorarkonsul Markus Heinlein

Honorární konzul Markus Heinlein

Naše služby

Naše služby

Ověřování podpisů na dokumentech určenýh pro použití v České republice

Ověřování kopií a překladů úředních dokumentů určených pro použití v České republice

Příjem žádostí o úřední doklady ČR (rodné listy, oddací listy, úmrtní listy a jiné)

Informace k žádosti o cestovní pasy a náhradní cestovní doklady České republiky

Poradenství a konzulární pomoc občanům ČR v obtížných situacích a mimořádných situacích, bez právního poradenství

Zprostředkování ekonomických, politických a kulturních kontaktů mezi Bádenskem-Württemberskem, Porýním-Falcem, Sárskem a Českou republikou

Příprava a realizace vlastních projektů zejména v oblasti vzdělávání a podnikání

Spolupráce s ministerstvy, úřady a institucemi České republiky a Spolkové republiky Německo

Pro další dotazy odkazujeme na stránky Generálního konzulátu ČR v Mnichově https://www.mzv.cz/munich/cz/index.html

V případě vízových záležitostí kontaktujte české velvyslanectví v Berlíněhttps://www.mzv.cz/berlin/cz/index.html

Honorární konzulát nemá provomoc vydávat cestovní doklady a víza, ani přijímat tyto žádosti

Vedení/Otevírací doba

Vedení konzulátu Andrea Bukva

Honorární konzulát České republiky
Königstraße 5
70173 Stuttgart
Tel.: +49 711 2049-2007
Email: stuttgart@honorary.mzv.cz

Otevírací doba:
Pondělí a čtvrtek 9:00 – 11:30 hod
Středa 12:00 – 14:30
(po předchozí domluvě)

Mapku jak konzulát najdete a kde parkovat si lze stáhnout ZDE:
PDF Wie finden Sie uns

Vedení/Otevírací doba